Wyjątkowa nagroda, wyjątkowi laureaci

 Wyjątkowa nagroda, wyjątkowi laureaci

Prestiżowe wyróżnienie doceniające te podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju i nie wahając się podejmować nowych wyzwań.

Ale o Polskiej Nagrodzie Inteligentnego Rozwoju lepiej niż ta laudacja mówią jej laureaci. Mateusz Morawiecki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PGNiG Obrót Detaliczny. Ranga i prestiż nagrody co roku przyciągają na Forum Inteligentnego Rozwoju liderów świata biznesu, nauki i samorządu.

Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, działające przy Politechnice Śląskiej. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju w tym roku została objęta honorowym patronatem dr Alicji Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

– Z dużym zainteresowaniem przyjęłam informację dotyczącą podjętej przez Państwa inicjatywy pod nazwą Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju- mówi dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP. Jestem przekonana, że przyznawanie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyczyni się w istotnym stopniu do podniesienia świadomości wielu środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz komercjalizacji dokonań naukowo – technicznych. Inicjatywa ta niewątpliwie służy podkreślaniu kluczowej roli nowatorskich rozwiązań w życiu gospodarczym i społecznym. Trudno o rekomendację lepszą od tej danej przez osobę stojącą na czele Instytucji, dla której ochrona polskich wynalazków jest statutowym celem numer jeden.

Partnerem medialnym i pomysłodawcą nagrody jest redakcja sekcji Rzecz o Innowacjach i Rzecz o Inwestycjach.

– Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju docenia organizacje, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość. Ich działania stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju i nie wahają się podejmować nowych wyzwań – mówi Jakub Laskowski z Centrum Inteligentnego Rozwoju. – Niezmiernie cieszy mnie fakt, że w tym roku już po raz trzeci spotkamy się w gronie najbardziej wybitnych ludzi sukcesu, którzy wyprzedzają swoje czasy, czy też stwarzają podwaliny pod nowatorskie inwestycje.

Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, która będzie uroczystym zwieńczeniem tegorocznej edycji wydarzenia w Uniejowie.