Wyeliminować oblodzenia

 Wyeliminować oblodzenia

wet ice cubes on black surface with reflection. banner

Celem prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej prac jest zmodyfikowanie powłoki zdobniczo-ochronnej (tzw. żelkotu), wykorzystywanej do pokrywania konstrukcyjnej struktury kompozytów w taki sposób, by przechłodzone krople wody spadające na powierzchnie mogły zostać skutecznie usunięte jeszcze przed ich zamarznięciem.

Koncepcja zmiany właściwości zewnętrznej warstwy kompozytu poprzez zastosowanie zjawiska objętościowej modyfikacji polimerów za pomocą autorskich dodatków chemicznych, w efekcie ma prowadzić do wyeliminowania zjawiska przywierania i narastania pokrywy lodowej, bądź co najmniej maksymalnego opóźnienia czasu zarodkowania kryształów lodu- mówi kierownik projektu dr inż. Rafał Kozera.

Opracowywane materiały i technologie znajdą zastosowanie w tych gałęziach przemysłu, gdzie stosowanie kompozytów o osnowie polimerowej stało się standardem, m.in. przy produkcji zielonej energii tj. łopatach turbin wiatrowych, lotnictwie, infrastrukturze energetycznej i telekomunikacyjnej oraz innych konstrukcjach kompozytowych narażonych na kontakt z przechłodzonymi kroplami wody zarówno na ziemi, w morzu jak i w powietrzu.

Znane z literatury naukowej materiały charakteryzują się brakiem możliwości aplikacyjnych na elementach większych niż laboratoryjne próbki. Ponadto przeszkodę stanowi brak dostatecznej trwałości w czasie i w trudnych warunkach pogodowych. Naszym celem jest uzyskanie trwałych i niezmywalnych hydro- i lodofobowych właściwości powierzchni, które będą dobrą alternatywą dla stosowanych aktualnie aktywnych systemów wymagających zasilania energią elektryczną. Opracowane w projekcie technologie i metody będą skalowalne na skalę przemysłową, ekonomicznie opłacalne i bezpieczne dla środowiska. Projekt zakłada wprowadzenie zmian w procesie produkcji żelkotów – tak, aby od razu miały one pożądane właściwości – podsumowuje dr inż. Rafał Kozera.

Projekt pn. „Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy z kompozytów polimerowych” (nr LIDER/16/0068/L-9/17/NCBR/2018) jest realizowany w ramach programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Joanna Laskowska