Wspomaganie edukacji chorych na cukrzycę typu I – aplikacja mobilna T1DCoach

Cukrzyca typu 1 to najczęściej diagnozowana nieuleczalna choroba przewlekła okresu dziecięcego, która stanowi około dziesięciu procent wszystkich typów cukrzycy. Najczęściej dotyczy osób młodych do 30 roku życia, jej pierwsze objawy występują przeważnie pomiędzy 10 a 14 rokiem życia. Leczenie choroby jest bardzo angażujące i narzuca wiele ograniczeń.
Przedstawiamy Partnerów tegorocznego Forum Inteligentnego Rozwoju. To zespół informatyków, pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Lubelskiej, wspomagany lekarzami-diabetykami, który wspólnie opracowuje aplikację mobilną T1DCoach.

Aplikacja będzie wspomagać edukację pacjentów (a także ich opiekunów i lekarzy) poprzez kształtowanie poprawnych nawyków zachowania się młodocianych pacjentów chorych na cukrzycę typu I. Aplikacja będzie wykorzystywać ulepszony model symulacyjny (dyskretny symulator metaboliczny T1DDS, ang. Type 1 Diabet Discreet Simulator). Opracowana aplikacja będzie swoistym systemem coachingowym dedykowanym osobom młodocianym z cukrzycą typu 1 ograniczającym konieczność kontaktów bezpośrednich z lekarzami i opiekunami.

Aplikacja umożliwi wspomaganie kształtowania poprawnych nawyków życia młodocianych pacjentów, poprzez rejestrację istotnych parametrów chorych na cukrzycę typu I (np. wartości glikemii, spożywanych posiłków wraz z pełną informacją dietetyczną, przyjętych dawek insuliny wraz z miejscem podania, wysiłku fizycznym, wysiłku umysłowym, stanie emocjonalnym) i podpowiadanie pacjentowi decyzji w obszarach komponowania posiłku, obliczania dawki insuliny posiłkowej, obliczania dawki insuliny bazowej, dodatkowych kontroli glikemii oraz zmian codziennych nawyków i stylu życia.

Mobilna aplikacja przybliży młodym pacjentom proces edukacji, poprawi trafność ich decyzji bytowych przez to przyczyni do poprawy ich dobrostanu. Aplikacja zapewni także wsparcie dla edukatorów diabetycznych.

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl