Współpraca nauka-biznes z Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej

Uczelnia jest z założenia miejscem, gdzie naukowcy mają przestrzeń do prac badawczych. Prace badawcze przekształcają się w innowacje, a te powinny być wdrażane do gospodarki. Centrum wspiera innowacyjne przedsięwzięcia, a naszym atutem jest synergia działań. Prowadzimy kompleksową obsługę wszelkich form współpracy z Politechniką Wrocławską. Inicjujemy multidyscyplinarne spotkania naukowców z przedsiębiorcami, ponieważ pozornie nie związane ze sobą elementy, w efekcie połączenia ich w procesie badawczym, skutkują rozwiązaniem problemu i sukcesem firmy. Łączymy naukę i biznes wspierając naukowców i przedsiębiorców w tworzeniu projektów B+R, zgłoszeń know-how, patentów, sprzedaży usług naukowo-badawczych. Przedsiębiorstwa, chcąc być konkurencyjne, muszą postawić na innowacje. Nie każda firma ma swoje centrum R&D. Dlatego zgłaszają się właśnie do nas ze swoimi problemami technicznymi, technologicznymi. Podczas spotkań krystalizuje się zespół, który podejmuje się rozwiązania przedstawionego zagadnienia. Mamy świadomość, że często podjęcie się tego typu problemów bywa kosztowne, dlatego prace mogą być dofinansowane. Istnieje wiele możliwości skutecznego ominięcia kwestii braku środków poprzez pozyskanie pieniędzy z projektów unijnych.

Efekty synergii Centrum wynikają również ze współpracy w klastrach, ponieważ tam spotykają się decydenci trzech obszarów: przedsiębiorcy, ludzie nauki i przedstawiciele instytucji publicznych. W ramach tych klastrów tworzymy platformę do dyskusji nad programami europejskimi i krajowymi w zakresie bezpieczeństwa, wsparcia transformacji cyfrowej i energetycznej oraz definiowania przyszłości dla europejskiego przemysłu i cyfryzacji. Bierzemy udział i wspieramy organizację wydarzeń propagujących innowacje, transfer wiedzy i komercjalizację. Jesteśmy uczelnią dla biznesu, tworzoną we współpracy z biznesem i rozumiejącą biznes.