W Assay wiedzą, jak innowacyjny pomysł przekuć w sukces rynkowy

 W Assay wiedzą, jak innowacyjny pomysł przekuć w sukces rynkowy

Kluczem do stworzenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa jest połączenie pasji, ambicji i zaangażowania z doświadczeniem oraz kompetencjami biznesowymi.

W Assay do pionierskiego pomysłu dodajemy umiejętne zarządzanie

Brak umiejętności zarządzania jest powodem, dla którego w Polsce, na początkowym etapie działania, upada ok 85% spółek. Założyciele firm o wysokim potencjale, często zapominają, że rozsądek w poruszaniu się po rynku finansowym jest równie istotny, co koncepcja na biznes. Jeśli odpowiednio pokierujemy przedsięwzięciem, praktycznie każdy pomysł możemy doprowadzić do fazy realizacji.

Z naszego doświadczenia wynika, że zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju, młode spółki potrzebują kogoś, kto będzie dla nich pełnił rolę mentora. Dlatego, w strukturze funduszu uwzględniliśmy portfolio managerów. Ich głównym zadaniem jest pomoc, konstruktywne wsparcie i współpraca przy rozwoju młodych firm. To znacząco odróżnia nas od innych podmiotów finansowych na krajowym rynku, mówi Łukasz Blichewicz, Prezes Zarządu w Grupie Assay.

Bieżąca współpraca na partnerskich warunkach

Siłą Assay jest bieżąca współpraca z właścicielami spółek portfelowych. Fundusz jest partnerem w prowadzeniu biznesu dla start-upów. W ramach swojej struktury Grupa posiada dział Portfolio Managementu, który odpowiedzialny jest za współzarządzanie oraz koordynację prac poszczególnych spółek portfelowych. Bliska współpraca ze start-upami na partnerskich warunkach daje możliwość ich współtworzenia, co przekłada się na stałą kontrolę nad realizacją celów biznesowych oraz zwiększa bezpieczeństwo zainwestowanych środków inwestorów.

Od idei do IPO

Biorąc pod uwagę system zarządzania, Assay przypomina akcelerator dla przedsiębiorców. Cele, jakie Grupa stawia przed sobą są jednak zbieżne z założeniami funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Głównym założeniem Assay jest sprzedaż spółek inwestorom branżowym, większym funduszom lub podczas IPO. Połączenie kompetencji funduszu inwestycyjnego z podejściem rynkowym akceleratora daje Grupie, inwestorom i spółkom wymierne korzyści.