Uniwersytet Wrocławski – uniwersytet klasyczny w służbie nowoczesności

Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego rokrocznie przyciąga tysiące turystów chcących podziwiać barokowy splendor liczącej niemal trzy stulecia budowli, gdzie tradycja i historia wysuwają się na pierwszy plan. Łatwo jest tu przeoczyć dynamiczny rozwój uczelni, jaki rozegrał się w ostatniej dekadzie.

Uniwersytet Wrocławski zajmuje stałe miejsce wśród czterech najważniejszych uniwersytetów klasycznych w Polsce według ogólnopolskich i międzynarodowych rankingów. Posiada także status uczelni badawczej, a zatem otrzymuje od resortu nauki zwiększoną subwencję w celu zapewnienia najwyższej jakości badań naukowych i zwiększenia konkurencyjności w stosunku do europejskich i światowych ośrodków akademickich. Środki te pozwoliły na stworzenie inkubatorów doskonałości naukowej – centrów badawczych, w których międzynarodowe zespoły naukowe pracują nad interdyscyplinarnymi projektami mającymi zwiększyć rozpoznawalność Uniwersytetu Wrocławskiego na świecie.

Zakończona w 2022 r. ewaluacja jakości działalności naukowej uczelni przyniosła dwóm dyscyplinom – informatyce i historii – najwyższą kategorię A+, potwierdzając, że reprezentują one najwyższy w kraju poziom badawczy i dydaktyczny.

Uczelnia stale pracuje nad zwiększeniem stopnia umiędzynarodowienia dydaktyki i badań naukowych. W 2022 r. dołączyła do europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus, dającego możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych programach wymiany dydaktycznej i naukowej. Jako jedyna uczelnia w Polsce jest także jednym z pięciu członków-założycieli transgranicznego ośrodka badawczego CASUS w Goerlitz, który przyciąga naukowców z całego świata.

Według rankingu Uniwersytetu Stanforda 25 badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego należy do najczęściej cytowanych, a zatem najbardziej wpływowych na świecie.

Uniwersytet Wrocławski – z tradycją w przyszłość

https://uwr.edu.pl

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl