Temat konferencji branżowej: Sektor ICT i jego wpływ na rozwój innych branż

Do 8. Edycji Forum Inteligentnego Rozwoju pozostało już tylko sześć miesięcy. Przedstawiamy tematykę naszego wydarzenia

#DrogadoUniejowa23
Sektor ICT i jego wpływ na rozwój innych branż

Mimo spowolnienia gospodarczego liczne inwestycje w cyfryzację są kontynuowane. Polski rynek telekomunikacyjny pozostanie stosunkowo odporny na spowolnienie gospodarcze. Ilość danych będzie nadal rosła, a operatorzy telekomunikacyjni będą musieli kontynuować inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. Wiele organizacji zamierza zwiększyć inwestycje w bezpieczeństwo, ze względu na konieczność ochrony swoich danych przed cyberatakami. Inwestycje w infrastrukturę chmurową również pozostaną na wysokim poziomie.

Podczas 8. FIR Uniejów 2023 zaprezentujemy Sektor ICT i jego wpływ na rozwój innych branż.

Inspirująca konferencja branżowa składająca się z debaty i indywidualnych prelekcji prezentująca sektor ICT, jako swoisty katalizator rozwoju inteligentnych specjalizacji. Dyskusja w temacie oddziaływania technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój pozostałych branż gospodarki. Zaproszeni do dyskusji goście będą poruszali kwestie związane z zagadnieniami inteligentnych sieci i technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz geoinformacyjnej.

Prezentacja innowacyjnych badań i projektów oraz unikatowych rozwiązań związanych z sektorem ICT. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji czy nieszablonowej działalności B+R.

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl