System „CyberMatryca” w służbie turystyki

 System „CyberMatryca” w służbie turystyki

Branża turystyczna to obecnie m.in. nowoczesne rozległe parki turystyczne.
Wraz z ich rozwojem pojawia się potrzeba tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań informatycznych wspomagających proces funkcjonowania. System „CyberMatryca”, opracowywany w ramach projektu EU POIR finansowanego przez NCBiR, jest odpowiedzią na oczekiwania rynku.

System opiera się na rozwiązaniach internetu rzeczy (IoT) i pozwala m.in. na pozyskiwanie danych o stopniu zainteresowania poszczególnymi atrakcjami parku oraz na obrazowanie typowych tras zwiedzania. Dane analizowane są także pod kątem prognozowania przewidywanego obciążenia atrakcji czy dalszej ścieżki turysty. Informacja o poziomie zainteresowania poszczególnymi atrakcjami pozwoli zarządcom parków na lepsze dostosowanie oferty turystycznej, promocyjnej i edukacyjnej oraz właściwszą obsadę kadrową.

System został opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Świętokrzyska (Lider) oraz spółka informatyczna 2P-Info z Kielc. W projekcie uczestniczy kilkunastoosobowa kadra złożona z ambitnych i kreatywnych specjalistów: teleinformatyków, programistów, analityków danych i elektroników. Pracami badawczo-rozwojowymi kieruje dr inż. Radosław Belka z Politechniki Świętokrzyskiej.
Efektem realizowanego projektu jest nie tylko opracowywany system „CyberMatryca”, będący w fazie prac rozwojowych, ale również ukształtowany potencjał synergiczny wynikający ze współpracy naukowców, specjalistów branży IT, środowiska biznesu oraz przedstawicieli przemysłu turystycznego.

Joanna Laskowska