Spełnij marzenie o innowacjach w Twojej firmie

Województwo Małopolskie zaprasza przedsiębiorców z Małopolski, którzy chcieliby opracować i wdrożyć innowacje w swojej firmie do udziału w projekcie SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie doradcze ekspertów z różnych dziedzin.

Zakres tematów, w których firmy mogą uzyskać doradztwo jest szeroki i obejmuje:

  • Energię Zrównoważoną – (wspierane w ramach projektu branże to: budownictwo energooszczędne, odnawialne źródła energii). W tym obszarze specjalizują się działające w ramach projektu SPIN: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini, Towarzystwo Geosynoptyków GEOS oraz Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.
  • Chemię – obejmuje w szczególności programy zmierzające do implementacji nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej, materiałami dla potrzeb budownictwa i transportu etc. Obszarem chemii zajmuje się w projekcie Centrum Transferu Wiedzy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
  • Przemysły kreatywne i czasu wolnego – obejmuje przemysły kultury (filmowy, audiowizualny, muzyczny, wydawniczy, modowy, medialny i reklamowy, sztuk scenicznych), architektury oraz konserwacji dzieł i zabytków, designu, gier wideo, „turystyki premium”. W projekcie działa Centrum Transferu Wiedzy Fundacji Polish Heritage.
  • Life sciences – obejmuje zagadnienia dotyczące zdrowia i jakości życia (stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi  i zwierząt), biogospodarki (wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii).  Centrum Transferu Wiedzy w ramach projektu jest Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne – oprócz technologii i technik związanych z informatyką – obejmuje wiele technologii i gałęzi gospodarki, np. sensory, inteligentne materiały, robotykę, Przemysł 4.0 i tak dalej. W tej dziedzinie wsparcie przedsiębiorcom w ramach projektu oferuje Fundacja Progress and Business.
  • Produkcja metali – obejmuje rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów z tworzyw metalicznych i ceramicznych, zagospodarowywania odpadów, wyrobisk i pozyskiwania surowców. Centrum Transferu Wiedzy w projekcie w tej dziedzinie jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

W ramach projektu SPIN centra oferują usługi szyte na miarę, dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, m.in. przeprowadzają audyt, pomagają w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac Badawczo-Rozwojowych, szukają dla firm odpowiednich form dofinansowania, dostosowanych do rodzaju pomysłu, który ma być wprowadzony w życie.

Zachęcamy przedsiębiorców do kontaktu z Punktem Kontaktowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, tel. 12 29 90 662, 12 29 90 827, e-mail: spin@umwm.malopolska.pl lub bezpośrednio do Centrum Transferu Wiedzy działającego w ramach projektu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.spin.malopolska.pl oraz na profilu SPIN https://www.facebook.com/spin.malopolska