Specjalizacje w zintegrowanych systemach pomiarowych

Dr inż. Artur Kurnyta – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dziedzinie inżynierii mechanicznej, specjalizujący się w zintegrowanych systemach pomiarowych oraz monitorowaniu stanu technicznego konstrukcji. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Od 2011 roku związany z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie, obecnie pełniący funkcję kierownika Pracowni Zapewnienia Integralności Struktury Nośnej Statków Powietrznych. Bierze udział jako wykonawca, kierownik etapu lub kierownik projektu w licznych projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowo-przemysłowych. Ponadto, udzielał wsparcia jako specjalista w ramach indywidualnej współpracy z podmiotami z otoczenia gospodarczego.

Jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, głównie z zakresu detekcji i monitorowania uszkodzeń (SHM – Structural Health Monitoring. Prezentował wyniki swoich badań na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach oraz spotkaniach grup specjalistów, w tym w ramach NATO Science & Technology Organization, którego jest członkiem. Ponadto, odbył łącznie 4 staże zagraniczne, po 2 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Mediolańskiej oraz w Katedrze Nauk Chemicznych i Technologii Materiałowych Narodowej Rady Badań (CNR) w Padwie.

Był nagradzany za swoją działalność naukowo-badawczą, otrzymał między innymi srebrny „Laur Innowacyjności 2020” przyznawany przez Kapitułę Konkursu im. Stanisława Staszica za „Wdrożenie prototypu Systemu Monitorowania Stanu Technicznego dla śmigłowca Mi-8”. Zdobył także srebrny medal na targach IENA 2017 w Norymberdze, brązowy medal oraz dyplom Europe France Inventeurs na Targach Wynalazczości Concours Lepine International Paris 2017 za rozwiązanie „Układ do detekcji i monitorowania uszkodzeń struktury kompozytowej, zwłaszcza z nieprzewodzącym rdzeniem”.

 

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl