Sławomir Szymczak

Doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych

Inteligentny biznes potrzebuje kadr i specjalistycznej wiedzy

Sala 3

Korporacja czy startup – gdzie chcą pracować Polacy? Jak powinna wyglądać kultura organizacyjna w firmie, aby przyciągać i zatrzymywać najbardziej zdolnych pracowników i sprzyjać powstawaniu innowacji procesowych i produktowych? Jakie są najważniejsze korzyści współpracy firm z uczelniami i instytutami? Jakie istnieją jeszcze bariery mentalne i formalne?

Debata
READ MORE