Mirosław Andziak

Mirosław Andziak

Założyciel i Dyrektor Generalny firmy InfiniteDATA

Posiada 15 letnie doświadczenie w dostarczaniu systemów   klasy Enterprise   Analytics, Business   Intelligence   i   Data   Warehousew  dużych międzynarodowych organizacjach jak Gillette, Procter & Gamble, Nokia. W  latach  2012-2015 był Country Executive w  roli  Dyrektora Professional Services  firmy  Teradata  w Polsce. Wcześniej pełnił wiele funkcji managerskich w firmach Hewlett-Packard i Procter & Gamble. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz École Supérieure de Commerce de Rouen.

Eksporterzy zarabiają więcej – jak osiągnąć globalny sukces?

Sala 3

Wiele segmentów polskiego rynku uległo już nasyceniu. Receptą na silne ograniczenia wzrostu na rodzimym rynku jest wyjście w świat, co nierzadko wymaga dostosowania modelu biznesowego. Jak brzmi więc recepta na sukces międzynarodowy?

READ MORE