Marek Olszewski

Marek Olszewski

Manager ds. strategii i rozwoju w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

Manager ds. strategii i rozwoju w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, które jest polskim partnerem umowy pod nazwą „Euroregion Śląsk Cieszyński”. Posiada ponad 15. letnią praktykę w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków krajowych i międzynarodowych (w tym zarządzaniu zespołami projektowymi), prowadzeniu szkoleń, warsztatów i doradztwa związanego z rozwojem regionalnym. Autor artykułów poświęconych problematyce transgranicznej w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań o charakterze analitycznym, koncepcyjnym i strategicznym poświęconych Euroregionowi Śląsk Cieszyński. Trener Biznesu. Przedstawiciel Zgromadzenia Ogólnego Transfrontier Euro-Institut Network. Jeden z głównych inicjatorów powołania EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego a zarazem członek jego zespołu odpowiedzialny za działalność koncepcyjno-badawczą.

Efektywne partnerstwo dla innowacji – ścieżki współpracy

Sale 1,2,3,4

Współpraca Biznesu z nauką przynosi pierwsze sukcesy. Nadal jednak dużo niezrozumienia po obu stronach wynikającego z braku świadomości potrzeb drugiej strony, budowania partnerstwa, a nie modelu “zamawiający” i “odbiorca usług”, ograniczonych form współpracy i krótkotrwałych projektów nastawionych na szybki sukces.

Debata
READ MORE