Krzysztof Wolny

Krzysztof Wolny

Burmistrz Gminy Międzychód

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku Zootechnika. Czeladnik Zduński. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Technologii Informatycznej na Politechnice Poznańskiej oraz studia podyplomowe z Zarządzania Administracją na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W samorządzie od 1996r. Dwie kadencje jako radny Rady Miejskiej Międzychodu. Od 2014 r. piastuje urząd Burmistrza Międzychodu. Największe wyzwanie to stymulowanie rozwoju gospodarczego Gminy przez zrównoważony rozwój turystyki i gospodarki. Ceni synergię przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Jednym z najważniejszych punktów w polityce burmistrza Krzysztofa Wolnego jest także troska o oświatę i sytuację międzychodzkich rodzin. Dzięki tym działaniom gmina otrzymała tytuły HIT 2015 i 2017, PRZYJAZNA GMINA 2016, 2017 i 2018, LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2015, 2016, 2017 i 2018, GMINA NA 5 w rankingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, SYMBOL POLSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI 2017 i 2018, PRZYJAZNY URZĄD 2017 i 2018, WIELKOPOLSKA GMINA PRZYJAZNA RODZINIE, SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2017 i 2018 oraz wyróżnienie nadzwyczajne w postaci tytułu LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.BurmistrzMiędzychodu doceniany jest również przez różne instytucje i inne samorządy otrzymując zaproszenia do występowania w roli prelegenta podczas prestiżowych spotkań biznesowo-gospodarczych.

Samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi

Sala 1

Samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy budują wartość regionu. Inteligentnie rozwijające się samorządy szukają innowacyjnych technologii,  oferując jednocześnie wiele udogodnień dla nowych inicjatyw i polepszając warunki do życia.

Debata
READ MORE

Efektywne partnerstwo dla innowacji – ścieżki współpracy

Sale 1,2,3,4

Współpraca Biznesu z nauką przynosi pierwsze sukcesy. Nadal jednak dużo niezrozumienia po obu stronach wynikającego z braku świadomości potrzeb drugiej strony, budowania partnerstwa, a nie modelu “zamawiający” i “odbiorca usług”, ograniczonych form współpracy i krótkotrwałych projektów nastawionych na szybki sukces.

Debata
READ MORE