Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Kierownik Katedry Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik Katedry Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; dziedzina badań: nauki medyczne, kliniczne i podstawowe dotyczące chorób człowieka. Szczególnie duże doświadczenie we wszystkich aspektach mutacji DNA i epimutacji, od podstawowych aspektów ewolucyjnych po zastosowania translacyjne w diagnostyce i terapii genetycznej i epigenetycznej. W obszarze zainteresowań mechanizmy indukcji mutacji, naprawy DNA, replikacji lub rekombinacji; nowe metody wykrywania mutacji z sekwencjonowaniem ultra-wysokoprzepustowym; mutacje somatyczne i epimutacje w chorobach nowotworowych i neurodegeneracyjnych podczas starzenia; rola mutacji de novo w strukturze i funkcji chromatyny; mitochondrialne mutacje DNA i ich konsekwencje pod względem chorób i starzenia się ludzi; nowatorski sposób generowania i analizy mutacji w liniach komórkowych i modelach zwierzęcych. Szczególnym zainteresowaniem są podstawowe mechanizmy, dzięki którym uszkodzenie DNA i mutacje wpływają na rozwój i różnicowanie, w tym różne formy śmierci komórkowej i starzenie się komórek. W dorobku ponad 400 publikacji naukowych; kierownik i/lub główny wykonawca ponad 20 projektów badawczych, w tym MNiSW, NCBiR, NCN, NASA i NIH.

Preludium Innowacji: MedPharm Science

Sala 4

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które dzięki odpowiedniej promocji mogą znacząco wpłynąć  na standard życia społeczeństwa. W panelu wezmą udział wybitni polscy naukowcy myśląco bardzo przyszłościowo, którzy realizują badania na etapie podstawowym w medycynie i farmacji.

READ MORE