dr n. med. Mateusz K. Hołda

dr n. med. Mateusz K. Hołda

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

26-letni naukowiec, anatom i lekarz. Współzałożyciel i kierownik zespołu naukowego HEART (Heart Embryology and Anatomy Research Team) oraz Laboratorium Wizualizacji i Druku 3D przy Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Laureat licznych nagród, m. in. Studenckiego Nobla, Lauru Medycznego Polskiej Akademii Nauk, Nagrody Prezesa Rady Ministrów, stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. W 2017 roku stał się pierwszym polskim naukowcem, który zdobył stopień doktora nauk przed uzyskaniem dyplomu studiów wyższych. Członek Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego VI i VII kadencji. Autor ponad 50 publikacji i ponad setki wystąpień kongresowych w dziedzinie kardiomorfologii. Kierownik licznych grantów naukowych. W lutym 2019 roku trafił na prestiżową listę „30 Under 30 Europe” przygotowaną przez magazyn „Forbes”.

Gra o przyszłość czyli wizjonerzy, wynalazcy, naukowcy, biznesmeni razem czy osobno

Sale 1,2,3

Debata finałowa IV Forum Inteligentnego Rozwoju, która ma dać odpowiedź na kluczowe pytania – jak biznes i nauka powinny współpracować, aby maksymalizować szanse na sukces rynkowy? W dyskusji głos zabiorą uznane autorytety w dziedzinie nauki oraz przedsiębiorcy i inwestorzy mogący się pochwalić osiągnięciami we wdrażaniu innowacji na rynkach gospodarczych. Zapraszamy do udziału w finale wydarzenia.

Debata
READ MORE