Dr inż. Przemysław Kowal

Dr inż. Przemysław Kowal

Adiunkt, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

Preludium Innowacji: LifeScience

Sala 2

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które dzięki odpowiedniej promocji mogą znacząco wpłynąć  na standard życia społeczeństwa. W panelu wezmą udział wybitni polscy naukowcy myśląco bardzo przyszłościowo, którzy realizują badania na etapie podstawowym w dziedzinie nauk o życiu.

READ MORE