Dr hab. Joanna Grzyb

Dr hab. Joanna Grzyb

Dr hab. Joanna Grzyb, adiunkt w Zakładzie Biofizyki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Ukończyła studia magisterskie  z biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002) a następnie doktoryzowała się w zakresie biochemii (2007). W 2018 roku habilitowała się w zakresie biofizyki, również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyła kilka stazy zagranicznych, między innymi staż podoktorski w Instytucie Weizmana w Izraelu. Kierowała własną grupą badawczą w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, gdzie zajmowała się badaniami układów bionanohybrydowych.  Obecnie kontynuuje ten temat, realizując projekt badawczy we Wroclawiu.

Preludium Innowacji: LifeScience

Sala 2

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które dzięki odpowiedniej promocji mogą znacząco wpłynąć  na standard życia społeczeństwa. W panelu wezmą udział wybitni polscy naukowcy myśląco bardzo przyszłościowo, którzy realizują badania na etapie podstawowym w dziedzinie nauk o życiu.

READ MORE