Damian Kaźmierczak

Damian Kaźmierczak

Główny ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa

Główny ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa i adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ekonomista, wykładowca akademicki, ekspert i komentator rynku budowlanego, autor licznych publikacji na temat hybrydowych instrumentów dłużnych w finansowaniu podmiotów gospodarczych.

Stacja Inwestycje

Sala 3

Na polskiej kolei trwa największy w historii program inwestycyjny. Modernizowane są linie kolejowe, dworce, tabor. Rozwija się transport towarów. Łącznie do 2023 roku w unowocześnianie i podnoszenie konkurencyjności transportu kolejowego zainwestowanych zostanie ponad 100 mld zł. Czy i w jaki sposób inwestycje kolejowe przekładają się na wdrażanie innowacji?

Debata
READ MORE