Andrzej Buczkowski

Andrzej Buczkowski

Doradca - Mentor Biznesu

Ekspert zarządzania w wyniku ponad 40-letniej praktyki i różnorodnego wykształcenia. 25-lat zarządzania na szczeblu prezesa zarządu lub członka zarządu spółek kapitałowych różnych branż (w tym dwóch giełdowych). Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu trzech własnych przedsięwzięć gospodarczych.

Stacja Inwestycje

Sala 3

Na polskiej kolei trwa największy w historii program inwestycyjny. Modernizowane są linie kolejowe, dworce, tabor. Rozwija się transport towarów. Łącznie do 2023 roku w unowocześnianie i podnoszenie konkurencyjności transportu kolejowego zainwestowanych zostanie ponad 100 mld zł. Czy i w jaki sposób inwestycje kolejowe przekładają się na wdrażanie innowacji?

Debata
READ MORE