dr hab. Agnieszka Kamińska

dr hab. Agnieszka Kamińska

Profesor nadwz. Kierownik Zespołu Nanostruktury plazmoniczne do analiz biopektroskopowych, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Jest współautorem ponad 60 prac naukowych, 15 zgłoszeń patentowych i 10 patentów. Jest obecnie kierownikiem trzech projektów badawczych finansowanych przez NCN i FNP. Tematyka naukowa jej grupy badawczej związana jest  z aplikacyjnymi zastosowaniami powierzchniowo – wzmocnionej spektroskopii Ramana do analiz biomedycznych tj. 1) patogenów – wybranych wirusów, bakterii i grzybów, 2) markerów infekcji bakteryjnych i chorób immunologicznych – neopteryny, cytokinin, 3) komórek rakowych z krwi.

Preludium Innowacji: Prosto do rozwoju gospodarki

Aparthotel "Termy Uniejów"

Innowacje szukają inwestorów, inwestorzy oczekują rynkowego sukcesu. Poznaj technologie mające ogromną szanse na sukces rynkowy i mogące w istotny sposób zrewolucjonizować gospodarkę.

READ MORE