speaker-photo

Ziemowit Socha, Lider Regionalny w woj. kujawsko-pomorskim

Instytut Badań Edukacyjnych

Od 2007 roku pracownik branży badań rynku i opinii,  współpracował z licznymi podmiotami sektora publicznego (resorty edukacji, kultury, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz jednostki centralne IPiSS, IBE czy PARP) oraz prywatnego (branża farmaceutyczna, budowlana, spożywcza oraz bankowa ubezpieczeniowa). Od 2011 roku wykładowca socjologii w Wyższej Szkole Bankowej, Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.

Aktualnie, od 2018 roku pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie zajmuje się wspieraniem poprawy komunikacji pomiędzy sektorem edukacji a podmiotami i instytucjami rynku pracy w ramach wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w woj. kujawsko-pomorskim. Współpracuje z podmiotami sektora publicznego (Urząd Marszałkowski w Toruniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) i prywatnego, zwłaszcza w branży produkcji przemysłowej i motoryzacji. Ekspert Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości w Obserwatorium Kompetencji Przyszłości.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.50-14.50 28 września 2021 r

Instytut Badań Edukacyjnych – Inteligentny biznes potrzebuje kadr i specjalistycznej wiedzy

W inteligentnej gospodarce, która opiera się na konkurencyjności i innowacyjności kluczowym aspektem stają się kompetencje i kwalifikacje kadry. Instytut Badań Edukacyjnych wspiera właśnie ich rozwój. Natomiast zaproszeni paneliści zaprezentują swoje osiągnięcia w tym obszarze. Firmy takie jak IBM, Orange przedstawią swoje najlepsze praktyki, zaś instytucje sektora publicznego tj. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości pokażą bogate doświadczenie oraz ambitne plany.