speaker-photo

Wiktor Pawlik

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Od 1987 roku dyrektor i właściciel firmy WITBUD s.c., od 1995 r. prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, od 1997 członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, od 1998 wiceprezes zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. W latach 2008-2012 Prezes Zarządu Grupy Zarządzającej HBS Sp. z o.o., w latach 2009-2012  Dyrektor Programowy KIGNET INNOWACJE – Izbowy System Wsparcia Innowacyjności Przedsiębiorstw w RIPH; od 2016 roku Dyrektor Programowy Klastra od konsumenta do prosumenta w RIPH; 1995 – 1996 przewodniczący Rady  Śląskiej Fundacji Wspierania   Przedsiębiorczości  w Gliwicach; 1995 – 1998  członek Rady Kontraktu dla Województwa Katowickiego  wiceprzewodniczący komisji gospodarki; 1998  –  2001 wiceprzewodniczący  Sejmiku Gospodarczego Województwa  Śląskiego; 1999 -2008 przewodniczący rady nadzorczej Prefamet- Zremb S.A. w Gliwicach;  2000 – 2001 członek rady nadzorczej – AgroRynek S.A. w Gliwicach; 2000 -2005  Business Consultant Poland – Wesser International GmbH Oberaihchen – Niemcy; 2001-  2005 członek rady nadzorczej PTK i GK Sp. z o.o.  w Zabrzu; 2001 – 2005  członek rady nadzorczej PTK i GK  Przewozy Sp. z o.o.  w Rudzie Śl.; 2001 – 2009  wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „ Dom Europejski” w Gliwicach; 2001 – 2012  członek – Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gliwicach; 2001 –  2003 doradca SIEMENS Sp. z  o.o.  Polska Warszawa; 2000 – 2002  wiceprezydent Unii Izb środkowoeuropejskich dorzecza Łaby i Odry  w Berlinie – Niemcy; 2002 – 2004 prezydent Unii Izb środkowoeuropejskich dorzecza Łaby  i Odry w Berlinie – Niemcy; 2003 – 2007  członek rady Gospodarki Wodnej Regionu Górnej Odry  powołany przez Ministra Ochrony Środowiska; 2003 – 2007  członek rady Gospodarki Wodnej Regionu Małej Wisły powołany przez Ministra Ochrony Środowiska; 2005 – nadal członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej w    Warszawie;  2008 – i nadal   członek rady nadzorczej Fundacji LEM w Warszawie; 2009 – 2011  wiceprzewodniczący rady nadzorczej Odlewnia Staliwa Łabędy w Gliwicach;  2009 – nadal  członek rady  Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof.  Zbigniewa Religi w Zabrzu; 2010 – nadal  członek Honorowy Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów  w Katowicach;  2010 – 2014     z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bank Spółdzielczy  w Tychach;  2010 – nadal  członek społecznej Rady Politechniki Śląskiej; 2014- do nadal  członek Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; od 2014 Członek Honorowy Stowarzyszenia „ Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju; 2017- członek Komitetu Inwestycyjnego projektu Inkubator Innowacyjności+ w Centrum Innowacji i Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi RP – przyznany przez Prezydenta RP (1999); Srebrną Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Śląskiego – przyznaną przez Wojewodę Śląskiego  (1999); tytułem Lidera i Działacza Gospodarczego  przyznanym przez Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze w Katowicach (1999);  Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie (2001); Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego przyznaną przez Sejmik woj. śląskiego (2005);  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  przyznanym przez Prezydenta RP (2005); Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji przyznanym przez RIG w Katowicach (2007); Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa przyznanym przez MSWiA w Warszawie (2007); Specjalnym Diamentem przyznanym przez Business Centre Club Loża w Katowicach  (2010); Patentem Srebrnych  Skrzydeł  przyznanym przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  w Katowicach ( 2010); Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej (2010); Złotą Odznaką im. Kazimierza Wielkiego przyznaną przez Konfederację Pracodawców Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie (2010); Laureat Honorowej Statuetki Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach (2012);  Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej przyznany przez Śląską Izbę Budownictwa w Katowicach (2013); Platynowy Laur  Umiejętności i Kompetencji przyznany przez RIG  w Katowicach (2015). Szczególne wydarzenia: 1977 – przepłynięcie równika statkiem na Oceanie Atlantyckim oraz Chrzest Równikowy Morski; 2002 – wybór na funkcję Prezydenta Unii Izb środkowoeuropejskich dorzecza Łaby i Odry w Berlinie, Niemcy. Hobby: żeglarstwo, narty, relaks w górach.