speaker-photo

WIESŁAW ŁATAŁA

Partner Zarządzający BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k.

Pan Wiesław Łatała jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na GPW S.A. Jest ekspertem w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi, a także arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych. Od wielu lat jest prelegentem na konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu prawa.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1990-1998 był asystentem prof. Ireneusza Weissa w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.