speaker-photo

Tomasz Kozik

Wspólnik w PalettenWerk Kozik sp. J.

Absolwent studiów MBA oraz magister finansów w United International Business Schools w Zurychu i Barcelonie. Absolwent studiów licencjackich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Absolwent Akademii Lean Lidera na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

Wspólnik w firmie Palettenwerk Kozik spółka jawna. Dyrektor generalny, prezes zarządu w firmie Palko sp. z o.o. Współodpowiedzialny za wytyczanie strategii i planów rozwoju firmy.

Pomysłodawca i kierownik projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna” realizowanego w ramach Działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój we współpracy z NCBiR.

Członek zespołu badawczego w programie realizowanym w ramach Działania 2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.