speaker-photo

Szymon Bysko

Kierownik Działu Symulacji , ProPoint Sp. z o.o.

Kierownik Działu Symulacji oraz Koordynator Projektu w gliwickiej firmie ProPoint sp. z.o.o. Sp. K, zajmującej się intergacją systemów automatyki przemysłowej głównie w przemyśle samochodowym. W przeszłości pracował na stanowiskach programista PLC i programista robotów. Zdobyte doświadczenie oraz obserwacja trendów w branży automatyki spowodowała ponad 4 lata temu jego zainteresowanie tematyką wirtualnego rozruchu.

Head of the Simulation Department and Project Coordinator at Gliwice’s ProPoint sp. z.o.o. Sp. K, dealing with the integration of industrial automation systems mainly in the automotive industry. In the past he worked as a PLC programmer and robot programmer. Gained experience and observation of trends in the automation industry caused over 4 years ago his interest in the subject of virtual commissioning.