speaker-photo

Stanisław Cieśla, Strategic Outsourcing Manager

IBM Polska Sp. z o.o.

Ukończył studia informatyczne na kierunku Informatyka Politechniki Śląskiej i od 1995 roku jest związany z sektorem IT i usługami IT. W latach 1995 – 2005 był nauczycielem akademickim na kierunku Informatyka Politechniki Śląskiej.

Od 2003 roku rozpoczął pracę dla IBM pełniąc wiele ról w organizacji lokalnej oraz regionalnej w obszarach zarządzania usługami, zarządzania pionami technicznymi w różnych technologiach. Od 2010 roku dołączył do nowo tworzonego Centrum Usług IT IBM w Polsce pełniąc rolę Dyrektora Pionu.