speaker-photo

Stanisław Cieśla, Strategic Outsourcing Manager

IBM Polska Sp. z o.o.

Ukończył studia informatyczne na kierunku Informatyka Politechniki Śląskiej i od 1995 roku jest związany z sektorem IT i usługami IT. W latach 1995 – 2005 był nauczycielem akademickim na kierunku Informatyka Politechniki Śląskiej.

Od 2003 roku rozpoczął pracę dla IBM pełniąc wiele ról w organizacji lokalnej oraz regionalnej w obszarach zarządzania usługami, zarządzania pionami technicznymi w różnych technologiach. Od 2010 roku dołączył do nowo tworzonego Centrum Usług IT IBM w Polsce pełniąc rolę Dyrektora Pionu.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.50-14.50 28 września 2021 r

Instytut Badań Edukacyjnych – Inteligentny biznes potrzebuje kadr i specjalistycznej wiedzy

W inteligentnej gospodarce, która opiera się na konkurencyjności i innowacyjności kluczowym aspektem stają się kompetencje i kwalifikacje kadry. Instytut Badań Edukacyjnych wspiera właśnie ich rozwój. Natomiast zaproszeni paneliści zaprezentują swoje osiągnięcia w tym obszarze. Firmy takie jak IBM, Orange przedstawią swoje najlepsze praktyki, zaś instytucje sektora publicznego tj. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości pokażą bogate doświadczenie oraz ambitne plany.