speaker-photo

Sławomir Kret

Kierownik Działu Oprogramowania, Engineering Design Center

Sławomir Kret pracuje w EDC od 2014 roku. Jest menedżerem w dziale Awioniki, gdzie aktualnie zajmuje się systemami dystrybucji energii oraz zastosowaniem metodyk zwinnych na poziomie inżynierii systemowej. Dodatkowym polem zainteresowań jest aplikacja technologii hybrydowych w lotnictwie.

Przed dołączeniem do EDC, mieszkał i pracował w Niemczech. Ukończył studia Elektrotechniki na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu. Następnie jeszcze podczas studiów rozpoczął współpracę z firmą Airbus, gdzie pracował przez 5 lat w charakterze inżyniera systemowego w zakresie awioniki i zasilania.

W wolnym czasie Sławomir lubi czytać książki oraz podróżować pociągiem.

Sławomir Kret has been working at EDC since 2014. He is a manager in the Avionics department, where he is currently working on power distribution systems and the adaptation of agile methodologies on systems engineering level. An additional field of interest is the application of hybrid technologies in Aviation.

Before joining EDC, he lived and worked in Germany. He graduated from the Technical University of Hamburg with a master’s degree in Electrical Engineering. During his studies he started working with Airbus, where he worked for 5 years as a system engineer in the field of Avionics and Power systems.

In his spare time, Sławomir enjoys reading and traveling on a train.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju