speaker-photo

Seweryn Getka

Członek Zarządu, Ampio Sp. z o.o.

Absolwent Technikum Mechaniczno Energetycznego w Szczecinie. W 2002 roku ukończył Politechnikę Szczecińską na wydziale Elektrycznym kierunek Automatyka i Robotyka ze specjalizacją Automatyka. Współtwórca systemu Ampio Smart Home, współwłaściciel firmy Ampio Sp. z o.o. W firmie odpowiedzialny między innymi za rozwój magistralnego oprogramowania konfiguracyjnego.
Zainteresowania techniczne: Programowanie, automatyka, elektronika;
Pozostałe hobby: żeglarstwo, wycieczki górskie, narciarstwo.

A graduate of Secondary Technical School of Mechanical and Electrical Engineering in Szczecin. In 2002, he graduated from Szczecin University of Technology at the faculty of Electrical Engineering in the field of Automatic Control and Robotics with the Automatic Control  specialization. Co-founder of the Ampio Smart Home system, co-owner of Ampio Sp. z o.o. The development of the main configuration software is one of his main responsibilities in the company.
Technical interests: Programming, Automatic Control, Electronics;
Other hobbies: sailing, hiking, skiing.