speaker-photo

Rafał Jabłoński

Prezes Zarządu FIAB Sp. z o.o. Sp. k.

Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny. Specjalność: Technologia i diagnostyka w elektrotechnice.

Wykształcenie dodatkowe:

– Centrum Bezpieczeństwa Maszyn Martinus: specjalista d/s maszyn i urządzeń – oznakowanie CE nr uprawnień KZ2 00001,

– Centrum Edukacji Techniczno-Ekonomicznej Bomis: licencjonowany i uprawniony rzeczoznawca Bomis-u d/s wycen środków i megaukładów technicznych nr uprawnień 1232;

– członek amerykańskiego stowarzyszenia rzeczoznawców ASA nr ID: 107012,

– posiadający uprawnienia SEP z zakresu dozoru D1 nr D1-7488/061/12 i eksploatacji E1 nr E1-7489/061/12 w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV i powyżej 1kV, urządzeń elektrotermicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania oraz zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

Szkolenia i certyfikaty:
Zaliczone liczne szkolenia w kraju i za granicą: Krauss-Maffei(Niemcy): „Mechanika i systemy hydrauliczne wtryskarek”, „System sterowania MC3F,MC4,MC5” ; Wittmann Robot Systeme(Niemcy, Austria) „Programowanie robotów liniowych, sterowanie CNC6”, „Systemy centralnego podawania granulatu”, „Eksploatacja robotów IML” ; Bekum(Niemcy, Brazylia) „Technika rozdmuchu”, „Eksploatacja rozdmuchiwarek” ; ASS(Niemcy) „Konstrukcje chwytaków do robotów” ; SIMP(Polska) „Eksploatacja układów hydraulicznych wtryskarek”; Centrum Bezpieczeństwa Maszyn Martinus: „Oznakowanie CE maszyn i urządzeń wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE” oraz „Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i Deklaracja Zgodności wg nowej Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE”; Centrum Edukacji Techniczno-Ekonomicznej Bomis: „Metodologia wyceny wartości środków technicznych – etap podstawowy”, „Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych – etap I i II”, „Wycena wartości maszyn i urządzeń dla potrzeb banków i firm leasingowych”, „Wycena wartości maszyn i urządzeń oraz sporządzanie opinii dla potrzeb firm ubezpieczeniowych’, „Wycena wartości pojazdów specjalnych”, „Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń”, „Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce – warsztaty komputerowe”, „Wstępnie wybrany zbiór kryteriów i warunków ograniczających jako podstawy decyzji o remontach i naprawach maszyn”, „ Opiniowanie i wycena dla potrzeb sądu, prokuratury i policji”

Kurs zawodowy – oznakowanie CE zjazd I. Kurs zawodowy – oznakowanie CE zjazd II. Kurs zawodowy – oznakowanie CE zjazd III

Przebieg kariery zawodowej:

– Dopak Sp. z o.o.- z-ca dyrektora ds. serwisu

– Tabiplast Sp. z o.o.- kierownik działu utrzymania ruchu. Kierowanie zespołem techników, organizacja pracy komórki utrzymania ruchu.

– Alma Polska Wrocław Sp. z o.o.- kierownik działu utrzymania ruchu

– FIAB Sp. z o.o. Sp.k.: Kierownik produkcji, dyrektor techniczny- organizacja, zarządzanie i nadzór nad działami: produkcji, logistyki, zakupów, gospodarki magazynowo materiałowej, ocena i dostosowanie do wymagań minimalnych zgodnie z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE eksploatowanego parku maszynowego (identyfikacja środka technicznego, audyt maszyny, ocena niezgodności z dyrektywą, usunięcie niezgodności, audyt po usunięciu niezgodności, analiza i ocena zagrożeń mogących wystąpić w czasie eksploatacji, ocena ryzyka maszyn, odtworzenie instrukcji obsługi, oznakowanie funkcji sterowniczych w języku polskim); ocena i dostosowanie do wymagań zasadniczych zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE wprowadzanych do obrotu na rynku europejskim nowych zgrzewarek wysokiej częstotliwości;

– FIAB Sp. z o.o. Sp.k.: Od 2013 r. Prezes Zarządu FIAB Sp. z o.o. Sp. k. – osoba odpowiedzialna za całościowe funkcjonowanie organizacji ze szczególnym uwzględnieniem projektów badawczo-rozwojowych.