speaker-photo

Rafał Dadej

Prezes Zarządu Ramoco

Prezes Zarządu Ramoco, swoje doświadczenie przy zarządzaniu organizacjami technologicznymi zaczął kształtować 20 lat temu jako kierownik projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych ze środków UE. Zajmuje się również merytoryczną oceną wniosków realizowanych w ramach konkursów na działania badawczo-rozwojowe jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ramoco to doświadczony zespół ekspertów, specjalizujących się w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi oraz pozyskiwaniu na nie odpowiednich form wsparcia finansowego. W naszym zespole znajdują się zarówno eksperci technologiczni, osoby z tytułami naukowymi, jak i specjaliści z długoletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dotacji i zarządzaniu projektami dofinansowanymi.