speaker-photo

Przemysław Pysiński

Politechnika Białostocka
Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju