speaker-photo

Przemysław Brudny

Inżynier Oprogramowania Wbudowanego, Engineering Design Center

Przemysław pracuje w EDC W EDC od 2 lat. Jest inżynierem oprogramowania wbudowanego w projektach ELMS 3 (system zarządzania obciążeniem elektrycznym) dla Boeinga 777x oraz Test Pass (platforma testowa dla oprogramowania i systemów krytycznych, finansowana przez NCBiR).

Ukończył Politechnikę Wrocławską, wydział Elektroniki, kierunek Automatyka i Robotyka, specjalizacja Robotyka. Jest entuzjastą autonomicznych statków powietrznych oraz współautorem projektu takiego statku w konfiguracji latającego skrzydła. Wraz z kolegami buduje statek od podstaw, począwszy od projektu, przez samodzielną mechaniczną obróbkę modelu, konstrukcję płytek PCB, a także pełne oprogramowanie.

Prywatnie Przemysław jest entuzjastą podróży, koncertów, filmów, komputerów oraz aktywnego trybu życia.

Przemysław has been working at EDC for 2 years. He acts as the Embedded Software Engineer in the projects: ELMS 3 (Electrical Load Management System) for Boeing 777x and Test Pass (test platform for safety critical software and systems, funded by NCBiR).

He is a graduate of the Wrocław University of Science and Technology, faculty of Electronics, course of Automatic Control and Robotics, Robotics specialization. He is an enthusiast of autonomous aerial vehicles and co-author of the project of such vehicle in the configuration of a flying wing. Together with his colleagues, he realizes the project from scratch, starting from the design, through independent mechanical machining of the model, PCB construction, and full software.

Privately, Przemysław is an enthusiast of travels, concerts, movies, computers and an active lifestyle.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju