speaker-photo

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas

Politechnika Śląska

Profesor nauk humanistycznych, fizyk i filozof. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Instytutu Filozofii, Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki.  Członkostwo w organizacjach zawodowych i organizacjach społecznych:

1. Członek rady wydawniczej serii „Technikphilosophie”, LIT Verlag Münster, Niemcy
2. Członek rady wydawniczej serii „Cultural diversity and new media”. Trafo Verlag    Berlin
3. Członek rady wydawniczej czasopisma „GAIA” , Zürich
4. Członek Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach
5. Członek „Polsko-niemieckiej grupy naukowców na rzecz zrównoważonego rozwoju“ (Niemcy-Heidelberg)
6. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

Główne kierunki zainteresowań naukowo-badawczych: etyki stosowane i zawodowe, problematyka ryzyka i bezpieczeństwa, problemy społeczeństwa informacyjnego, problematyka zrównoważonego rozwoju, antropologia filozoficzna, filozofia nauki i techniki

Wybrane publikacje:
1. A.Kiepas: Der Mensch. Das vergessene Paradigma der Technikphilosophie? Münster 2010.
2. G.Banse, R.Janikowski, A.Kiepas (Hg.)Nachhaltige Entwicklung – transnational. Sichten und Erfahrungen aus Mitteleuropa. Sigma Verlag . Berlin 2011
3. The Medialisation of Communicative Rationality in the Culture of “Virtual Reality” w: “International Journal of Pedagogy , Innovations and New Technologies” Warszawa 2014
4. Gesellschaftliche Verantwortung als Grundlage des nachhaltigen Unternehmens
5. Humanities and Social Sciences (HSS), Vol. XIX, 21 (3/2014), July-September 2014

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju