speaker-photo

PROF. PŚ DR HAB. ALEKSANDRA KUZIOR, DR H.C.

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych

Profesor Politechniki Śląskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych, Doctor Honoris Causa of Academy of State Penitentiary Service in Ukraine, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych.

Rozwija działalność naukową w kraju i zagranicą. Od 2016 pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Etyka biznesu i Zrównoważony Rozwój”. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne” ISSN 2451-456X. Od 2017 jest członkiem rady naukowej Czasopisma „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”. Od 2019 jest członkiem Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Od 2020 pełni funkcję wiceprzewodniczącej prezydium Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych przy Polskiej Agencji Rozwoju. Od 2019 jest członkiem Akademii Budownictwa Ukrainy

Pozyskuje i kieruje projektami z EFS, NCBR i NAWA, m.in. – projektu unijnego „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” 9.4 PO KL –(2011-2012), pt. „Doskonalenie kluczowych kompetencji studentów Politechniki Śląskiej dla kadr biznesu”; III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER (2017-2018), pt. „Kreatywność bez barier ­Trzecia misja uczelni” rekomendowanego do dofinansowania w ramach POWER III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym – Ścieżki Kopernika (2017-2018), „Zabrzańskie Kadry dla Nowoczesnych Usług” (FSD/1/ROZ2/2018/516) finansowany z Funduszy Europejskich i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (2017- 2019), “Przygotuj się na przyszłość – rozwój kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z Rybnika” (13/020/FSD18/0045) finansowany z Funduszy Europejskich i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (2018- 2019), „Wirtualny i realny świat możliwości i zagrożeń – rozwój kompetencji poznawczo-decyzyjnych dzieci i młodzieży zabrzańskich szkół” finansowany z Funduszy Europejskich i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (2018- 2019), członek zespołu badawczego projektu „Industry 4.0 in Central, South and Eastern Europe. The Perspective of Technology and Vision Assessment“ realizowanego przez EA European Academy of Technology and Innovation Assessment, Bad Neuenahr-Ahrweiler (2018-2019), kierownik projektu „Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni” finansowany z Funduszy Europejskich i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (2019- nadal), „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” finansowany z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) (2019- nadal). Kierownik Międzynarodowego projektu „Cognitive technologies – studia II stopnia w języku angielskim” z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2019- nadal).

Za swoja działalność naukową i organizacyjną otrzymała liczne nagrody: 2015 – Laureatka Medalu Komisji Edukacji Narodowej przyznawanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2017 – laureatka Śląskiej Nagrody Naukowej, przyznawanej przez rektorów śląskich uczelni, 2018 – laureatka nagrody specjalnej „Czarny Diament” Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, 2019 – laureatka medalu Akademii Budownictwa Ukrainy im. M.C. Budnikowa za pracę “Zarządzanie, innowacje, etyka – składowe doskonałości organizacyjnej”, 2019 – laureatka nagrody zespołowej i medalu Ukraińskiej Akademii Nauk za aktywną naukową działalność i twórczy wkład w pracę “Ochrona ludzkich praw i ochrona środowiska”, 2019 – otrzymała tytuł honorowy Doktora Honoris Causa of Academy of State Penitentiary Service in Ukraine.

Oprócz funkcji uczelnianych udziela się także jako:Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju (2014 – nadal).Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii (2018 – nadal). Przewodnicząca Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji Społecznej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach (2018 – nadal). Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zabrzu (2017 – nadal)

Zainteresowania naukowe: – zrównoważony rozwój, etyka normatywna i etyka stosowana, sztuczna inteligencja, technologie kognitywne, Technology Assessment, Przemysł 4.0 i społeczeństwo 4.0, filozofia techniki, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie środowiskiem

ORCID http://orcid.org/0000-0001-9764-5320