speaker-photo

PROF. KRYSTYNA SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA

Partner, Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.

Prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska jest partnerem w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k., gdzie kieruje praktyką własności intelektualnej. Jest radcą prawnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Doradza klientom w szerokim zakresie zagadnień z dziedziny prawa własności intelektualnej dotyczących patentów, znaków towarowych i praw autorskich, zarówno procesowych, jak i nieprocesowych. Jej doradztwo obejmuje szerokie spektrum złożonych spraw, o dużej wadze strategicznej, przy których współpracuje zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi klientami. Reprezentuje duże międzynarodowe firmy w kluczowych i niezwykle złożonych sporach dotyczących patentów i znaków towarowych, które wymagają rozległej wiedzy specjalistycznej. Doradza w sprawach kształtujących fundamenty sporów patentowych w Polsce, które stają się punktem odniesienia dla tego rodzaju spraw. Prof. Szczepanowska-Kozłowska i jej zespół są szczególnie cenieni za dogłębną znajomość branży nauk biologicznych, telekomunikacyjnej, medialnej i farmaceutycznej. Prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska jest również profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych, a także jest Dyrektorem Instytutu Prawa Cywilnego.

W 2019 r. Prof. Szczepanowska-Kozłowska została uznana za wiodącego prawnika w dziedzinie prawa własności intelektualnej w Polsce przez Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. W 2018 r. została również uznana za jedną z 250 Najważniejszych Kobiet w Dziedzinie Prawa Własności Intelektualnej przez publikację IP Stars – Przewodnik po najważniejszych firmach i praktykach w dziedzinie praw własności intelektualnej.