speaker-photo

Prof. Jan Fazlagić

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi oraz Komisji Europejskiej

Prof. Jan Fazlagić zajmuje się zagadnieniami związanymi z kapitałem intelektualnym, zarządzaniem wiedzą i zarządzaniem samorządowym. Jest głównym specjalistą ds. edukacji w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego w Łodzi. Jest także Dyrektorem Rady Programowej Akademii Menedżera Innowacji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto pełni funkcję Dyrektora ds. zarządzania wiedzą w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jeden z kilku polskich certyfikowanych ekspertów programu URBACT III Komisji Europejskiej. Zrealizował wiele projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu rynku pracy, strategicznego rozwoju samorządów i innowacji w biznesie. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej SCIENTIA-VIS. W 2017 r. opracował na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP ekspertyzę dotyczącą najlepszych praktyk w kształtowaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemach edukacji najbardziej innowacyjnych krajów na świecie pt. „Szkoła dla Innowatora”. Główny autor strategii Miasta Poznania 2020+ oraz ”Polityki dla młodych Ludzi Poznań 2019-2025”. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie opracowania standardów oceny kompetencji miękkich w egzaminach w szkołach zawodowych. Członek Komitetu Sterującego, który opracował założenia nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa 2.0) przy Instytucie Allerhanda. Stypendysta dwóch prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006-2007) oraz Marie Curie Research Fellowship (2002-2003). Autor piętnastu książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych, rozdziałów w książkach oraz referatów. Jego książka pt. Podręcznik innowacyjnego samorządowca (Poltext, Warszawa 2017) została uznana za jedną z 10 najlepszych książek 2018 roku przez Dziennik Gazetę Prawną.