speaker-photo

Prof. Hossam Haick

Israeli-Arab scientist and engineer, pioneer known for inventing the Nano Artificial Nose (NA-NOSE)

Prof. Hossam Haick jest izraelsko-arabskim naukowcem i inżynierem oraz aktualnym dziekanem studiów licencjackich w Israel Institute of Technology, urodzonym w 1975 roku. Jest pionierem znanym z wynalezienia Nano Sztucznego Nosa (NA-NOSE) do wykrywania chorób wydychanym powietrzu, (dzięki czemu został wyróżniony jako innowator MIT poniżej 35 lat), który jest szeroko stosowany do wykrywania biomarkerów chorób w laboratoriach i przemyśle. Prowadzi wiele wkładów w interdyscyplinarnych dziedzinach, takich jak nanotechnologia, nanoczujniki, lotne biomarkery i elektronika molekularna.