speaker-photo

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr)

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka jest naukowcem (autorem ponad 400 publikacji i ponad 50 patentów) z dużym biznesowym doświadczeniem. Aktywnie uczestniczy w pracach technologicznych i wdrożeniowych Wrocławskiego Parku Technologicznego, jest inicjatorem i przewodniczącym NUTRIBIOMED – jednego z pierwszych w Polsce klastrów produktowych, skutecznie realizującego programy produkcji i wdrażania suplementów diety, kierował jednym z większych projektów badawczo-wdrożeniowych OVOCURA, wprowadził UPWr do międzynarodowego konsorcjum zrzeszającego największych producentów branży rolno-spożywczej i znaczące europejskie uczelnie, ubiegającego się o funkcję ośrodka wiodącego w Europie w poszukiwaniu żywności dla przyszłości w ramach (KIC Food4future). Aktualnie jako przedstawiciel UPWr zajmuje czołowe miejsce w europejskim konsorcjum FoodNexus. Jest pomysłodawcą i inicjatorem regionalnego programu: ”Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.