speaker-photo

PROF. DR HAB. MARIUSZ P. DĄBROWSKI

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński

Jest z wykształcenia fizykiem teoretykiem specjalizującym się w zakresie kosmologii, teorii cząstek elementarnych i fizyki jądrowej. Opublikował ponad 100 prac naukowych (h=24, 1950 cytowań) w czasopismach fizycznych I astronomicznych takich jak: Astrophysical Journal, Physical Review Letters, Physical Review D, Physics Letters B, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Zajmował się fenomenem tzw. ciemnej energii oraz egzotycznymi osobliwościami we Wszechświecie. Zaproponował model kosmologiczny w oparciu o teorię grawitacji Einsteina znany pod nazwą modelu Dąbrowskiego-Stephaniego. Pracował nad modelami cyklicznymi Wszechświata także wraz z laureatem Nagrody Templetona, autorem kilkudziesięciu książek popularnonaukowych i doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Johnem D. Barrowem.

W latach 2013-2018 kierownik grantu NCN Maestro-3 “Nowe konsekwencje zmienności stałych fundamentalnych w fizyce i kosmologii” na kwotę 2.341.600 PLN, dzięki któremu rozbudował stworzoną przez siebie Szczecińską Grupę Kosmologiczną (http://cosmo.fiz.univ.szczecin.pl) tworząc międzynarodowy zespół naukowców dobrze rozpoznawalny na całym świecie i zajmujący się najbardziej awangardowymi teoriami Wszechświata.

Zaangażowany w popularyzację fizyki a od roku 2009 także w popularyzację wiedzy o energii jądrowej w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej jako Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Energetyki Jądrowej (2010-2014). Od stycznia 2013 prezes edukacyjnej Fundacji Eureka im. Prof. Jerzego Stelmacha. Od 2015 roku wspiera Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Świerk) w zakresie nowych technologii reaktorów jądrowych IV generacji.

Otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1997), nagrodę Zachodniopomorski Nobel 2005 i 2014, Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (2006), Srebrną Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego (2009). Dwukrotnie wyróżniony (1998, 2018) w prestiżowym konkursie na esej z zakresu teorii grawitacji przez Gravity Research Foundation.