speaker-photo

PROF. DR HAB. JAN FAZLAGIĆ, PROF. NADZW. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. Jan Fazlagić zajmuje się zagadnieniami związanymi z kapitałem intelektualnym, zarządzaniem wiedzą i zarządzaniem samorządowym. Jest głównym specjalistą ds. edukacji w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego w Łodzi. Jest także Dyrektorem Rady Programowej Akademii Menedżera Innowacji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto pełni funkcję Dyrektora ds. zarządzania wiedzą w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jeden z kilku polskich certyfikowanych ekspertów programu URBACT III Komisji Europejskiej. Zrealizował wiele projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu rynku pracy, strategicznego rozwoju samorządów i innowacji w biznesie. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej SCIENTIA-VIS. W 2017 r. opracował na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP ekspertyzę dotyczącą najlepszych praktyk w kształtowaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemach edukacji najbardziej innowacyjnych krajów na świecie pt. „Szkoła dla Innowatora”. Główny autor strategii Miasta Poznania 2020+ oraz ”Polityki dla młodych Ludzi Poznań 2019-2025”. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie opracowania standardów oceny kompetencji miękkich w egzaminach w szkołach zawodowych. Członek Komitetu Sterującego, który opracował założenia nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa 2.0) przy Instytucie Allerhanda. Stypendysta dwóch prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006-2007) oraz Marie Curie Research Fellowship (2002-2003). Autor piętnastu książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych, rozdziałów w książkach oraz referatów. Jego książka pt. Podręcznik innowacyjnego samorządowca (Poltext, Warszawa 2017) została uznana za jedną z 10 najlepszych książek 2018 roku przez Dziennik Gazetę Prawną.

Tematyka wystąpienia

Zmiany, jakie zachodzą obecnie w gospodarce na świecie są tak radykalne, że żaden samorządowiec nie może sobie pozwolić na ich ignorowanie. Jedną z tych radykalnych zmian jest tzw. „Przemysł 4.0” zwany także „czwarta rewolucja przemysłową”. Pozornie zjawisko to znajduje się raczej na uboczu głównej debaty na temat rozwoju jst. Ale to tylko niebezpieczne złudzenie. Czwarta rewolucja przemysłowa stawia nowe wyzwania samorządom. Tematyka wystąpienia będzie dotyczyć zarówno tego czym jest Przemysł 4.0 jak i tego, jak samorządowcy powinni przygotowywać się na jego rozwój i upowszechnienie się w naszej rzeczywistości. Jakie priorytety w rozwoju jst obierać? Jak wspierać lokalny rynek pracy? Jakie kompetencje staną się mniej przydatne? Czy komputery i roboty zastąpią ludzi? Co to jest sztuczna inteligencja i czy jej rozwój sprawi, że za ludzi będą myśleć maszyny?