speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

Profesor Krzysztof Sztwiertnia jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas dziesięcioletniego zatrudnienia na Technicznych Uniwersytetach w Brunszwiku i Clausthal (Niemcy) oraz w Metzu (Francja). Jest autorem lub współautorem 126 publikacji w tym: 78 ujętych w Web of Science Core Collection, 3 książek oraz  2 rozdziałów. Realizował liczne projekty europejskie i krajowe, których celem był rozwój technik mikroskopii orientacji krystalograficznych w transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej (co zaowocowało utworzeniem własnej firmy - crystorient.com). Ostatnio kierował projektami, które dotyczyły badań materiałów heksagonalnych w zastosowaniu na implanty medyczne w tym bioresorbowalne. Zaproponowany nowy system implantologiczny z czystego tytanu o specjalnie modyfikowanej mikrostrukturze dla stomatologii  uzyskał platynowy medal (INTARG 2016).