speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Dyrektor Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringiem Ekosystemu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiuy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Od ponad 40 lat zajmuje się rozwiązywaniem problemów naukowych, technologicznych, dydaktyką i szkoleniami oraz doradztwem z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Z polskim przemysłem współpracuje od początku lat 80-tych, wykonując liczne opracowania i ekspertyzy oraz projekty wdrożeniowe. Szczególnie specjalizuje się w: ocenach oddziaływania na środowisko, odnawialnych źródłach energii, modelowaniu receptorowym, metodach i technologiach dezodoryzacji w przemyśle i rolnictwie, opracowywaniu sposobów kompleksowej utylizacji odpadów przemysłowych, wdrażaniu skutecznych metod rekultywacji terenów ekologicznie zagrożonych, zarządzaniu i ekonomice w ochronie środowiska oraz ekologistyce.

W okresie swojej pracy zawodowej pełnił ważne funkcje: na Uczelni, dyrektora Instytutu i dziekana Wydziału oraz kierownika zakładu naukowo-dydaktycznego oraz wiele innych, był m.in. doradcą Ministra Ochrony Środowiska, doradcą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , członkiem Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, Sekcji Ochrony Środowiska Przyrodniczego KBN, KBN Trzeciej Kadencji, Sekcji Ochrony Środowiska Przyrodniczego KBN, Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. W ostatnim okresie pełnił funkcje vice Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, będąc m.in. odpowiedzialnym za współpracę z Unią Europejską. Był Dyrektorem Wodnym Rzeczypospolitej i Dyrektorem Morskim Rzeczypospolitej. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i monitoringu ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek Rady Naukowej IMGW PIB.

Uhonorowany został nagrodami Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ( 1984, 1996, 1998), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1988, 1999) i Ministra Środowiska (2000, 2002) oraz wieloma nagrodami Rektora (m.in. 1993,1994,1995, 1996, 1997, 1998 i 2012), Dziekana i Dyrektora Politechniki Wrocławskiej oraz resortowymi odznaczeniami.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 511 prac opublikowanych, w czasopismach krajowych i zagranicznych lub materiałach konferencyjnych oraz w tym ponad 195 prace niepublikowane, głównie raporty z badań wykonywanych w ramach projektów KBN, Wspólnoty Europejskiej oraz na zlecenie Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Ministerstwa Ochrony Środowiska, i Zasobów Naturalnych, Ministerstwa Środowiska i innych podmiotów gospodarczych. Jest autorem lub współautorem 6 książek naukowych. Ostatnia wydana w kwietniu 2017r. Obronionych20 prac doktorskich.

Najważniejsze odznaczenia to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ dwukrotnie/, Dyrektor Górniczy III stopnia. Złota Odznaka za Zasługi dla Konfederacji Pracodawców Polskich. Odznaczenia resortowe.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju