speaker-photo

Prof. dr hab. Inż. Dariusz Bieliński

Politechnika Łódzka

Mgr inż. 1987 – Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, dr inż. 1994 – University of Strathclyde, Department of Pure & Applied Chemistry, Glasgow (UK), dr hab. 2003 – Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, prof. nauk technicznych 2010 – Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

Zainteresowania zawodowe: kompozyty i nanokompozyty polimerowe; polimery specjalne w tym ceramizujące; modyfikacja polimerów i napełniaczy; inżynieria powierzchni I tribologia polimerów; chemia, technologia i inżynieria gumy; recykling gumy i waloryzacja jego produktów

Doświadczenie zawodowe – politechnika Łódzka od 1987 do chwili obecnej, aktualnie Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Chemicznego, CTT PŁ, członek Zarządu 2012-2017, instytut Technologii Polimerów i Barwników/Instytut Przemysłu Gumowego 2007-2014, z-ca Dyrektora ds. Naukowych 2007-2014 i Przewodniczący Rady Naukowej 2013-2017, ekspert NCN, NCBiR, MNiSzW, MG i KE.

Profesor wizytujący na uczelniach w Niemczech, Francji, Wlk. Brytanii i Katarze, wielokrotnie zapraszany do wygłaszania referatów w kraju jak i zagranicą.

Dorobek naukowy: 11 monografii i rozpraw naukowych; ponad 220 publikacji, 16 patentów, udział w 34 projektach badawczych (14 jako kierownik).