speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita

Prodziekan ds. nauki i rozwoju, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Agnieszka Kita, prof. dr hab. w dziedzinie nauk rolniczych, kierownik Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Posiada doświadczenie z zakresu technologii żywności, zwłaszcza  surowców roślinnych. Jest autorem ponad 100 publikacji, 8 rozdziałów w monografiach, 2 patentów. Kierowała 2 projektami badawczymi, w tym jednym realizowanym w ramach międzynarodowego konsorcjum. Jest członkiem, a obecnie Prezesem ZG Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz kilku towarzystw zagranicznych.

Doświadczenie naukowe zdobywała w Hiszpanii, Norwegii, Grecji, Niemczech w ramach stypendiów, staży oraz warsztatów i konsultacji naukowych.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju