speaker-photo

Prof. dr hab. Grzegorz Nalepa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Profesor nauk technicznych związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, inżynier specjalizującym się w sztucznej inteligencji (AI), oraz niezależny ekspert w obszarze AI (KnowAI.eu). Ukończył studia informatyczne w AGH i filozoficzne w UJ. Interesuje się tworzeniem systemów inteligentnych, modelowaniem wiedzy, analizą procesów i inteligentną eksploracją danych.

Jest współautorem ponad 200 publikacji naukowych i brał udział w realizacji kilkunastu projektów badawczych i B+R we współpracy z przemysłem. Jest laureatem Nagrody Naukowej Tygodnika POLITYKA i nagrody Komitetu Informatyki PAN za najlepszą monografię z informatyki. Jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. W roku 2020 utworzył Jagiellonian Human-Centered AI Lab (JAHCAI). Jego najnowsze prace dotyczą zastosowań AI w biznesie i przemyśle, informatyki afektywnej, systemów wnioskujących kontekstowo, związków AI z prawem, oraz objaśnialności systemów inteligentnych (XAI).

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
16.00-17.50 28 września 2021 r

Scena otwarta: Innowacje i transfer technologii szansą na sukces Polskiej nauki, biznesu i samorządu

Blok tematyczny na dwóch scenach „Wizjonerzy biznesu i samorządu – od innowacji do rynkowego sukcesu” i „Tech Science” – poświęcony „technologiom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia ludzi i rozwój gospodarki. Na scenie wystąpią ludzie z wizją na przyszłość – prezentując projekty, które mogą wpłynąć lokalnie lub globalnie na inteligentny rozwój w konkretnych dziedzinach.