speaker-photo

Prof. dr hab. Elżbieta Basiul

Dziekan, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Elżbieta Basiul – od 2012 Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w l. 2007 – 2012 Dyrektor Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa WSP UMK, od 2007 Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ekspert Fundacji Romualdo del Bianco (Florencja – Italia), członek ZPAP OT – przewodnicząca sekcji konserwatorów dzieł sztuki w l. 2006 – 2011, członek-założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Ekspert w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, uczestniczka krajowych i międzynarodowych programów badawczych, rzeczoznawca ZPAP (konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej), autorka prestiżowych realizacji konserwatorskich i publikacji naukowych.

Członek Rady Eksperckiej na l. 2015-2017 przy Zarządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie innowacji i postępu technologicznego. Współpracuje z Agendą Nauki i Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego WK-P w zakresie potencjału rozwojowego regionalnych inteligentnych specjalizacji, z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości UMK w zakresie umacniania współpracy WSP UMK z otoczeniem gospodarczym, z regionalnymi uczelniami i przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia powiązań klastrowych w obszarze sztuki, przemysłów kreatywnych i ochrony dziedzictwa kulturowego.