speaker-photo

Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk

Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu oraz profesorem zwyczajnym w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Specjalizuje się w eksperymentalnych badaniach materii skondensowanej, w szczególności układów z silnymi korelacjami elektronowymi oraz materiałów topologicznych. Jest autorem trzech monografii oraz ponad 550 artykułów w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej.

Jego publikacje uzyskały dotąd ponad 5300 cytowań; indeks Hirscha h = 31 (WoS). Swoje wyniki prezentował na ponad 150 międzynarodowych konferencjach naukowych. Wygłosił ponad 40 wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych. Przewodniczył 7 międzynarodowym konferencjom naukowym, współorganizował 15 innych konferencji, warsztatów i szkół naukowych. Jest członkiem ponad 50 komitetów doradczych międzynarodowych konferencji naukowych z obszaru magnetyzmu, nadprzewodnictwa i niskich temperatur oraz wielu innych ciał kolegialnych, w tym dwóch komisji Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej,  Rady Doskonałości Naukowej oraz Komitetu Fizyki PAN.