speaker-photo

Prof. dr hab. Bartłomiej Mazela

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu od 1995 r.

Obecnie pełni funkcję kierownika Pracowni Ochrony i Konserwacji Drewna na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna.

Główne obszary jego aktywności naukowej dotyczą: preparatyki bezbiocydowych środków ochrony drewna przed korozją biologiczną i ogniem; innowacyjnych technologii zwiększania trwałości drewna i materiałów drewnopochodnych;  termicznej i chemicznej modyfikacji drewna i celulozy; recyklingu przemysłowych odpadów drzewnych; metod otrzymywania nanocelulozy i określania jej właściwości, konserwacji drewna archeologicznego i zabytkowego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej. Jest współautorem wielu artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych oraz opatentowanych i wdrożonych do praktyki przemysłowej innowacyjnych technologii.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych. Obecnie jest kierownikiem kolejnego projektu pt. Innovative fire- and water resistant cellulose-based material. Projekt CellMat4ever korzysta z dofinansowania o wartości ponad 4 000 000 zł otrzymanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.