speaker-photo

PROF. DR HAB. ARTUR TERZYK

Profesor zwyczajny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia chemiczne na UMK w Toruniu ukończył w 1991 roku (praca wyróżniona przez Radę Wydziału), doktorat obronił w 1995 roku (promotor prof. dr hab. Gerhard Rychlicki, praca wyróżniona przez RW). W tym samym roku otrzymał stypendium FNP. Habilitował się w roku 2005 (rozprawa nagrodzona przez Premiera). W 2008, 2010 i 2017 roku wygłosił wykłady na zaproszenie w Japonii (Chiba, Hyogo i Nagano) a w 2012 tzw. keynote na konferencji Carbon. Od 2009 roku jest członkiem komitetu naukowego międzynarodowej konferencji ISSHAC. W roku 2012 uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. W 2015 roku podpisał umowę o współpracy z  japońskim National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, której celem jest badanie nowych nanomateriałów.  Od roku 2016 jest ekspertem NCN a obecnie członkiem Zespołu Stałego NCN.  W 2015 roku wygłosił wykład na zaproszenie na UMCS, otrzymał też zaproszenie do wygłoszenia wykładu na najbliższym, jubileuszowym zjeździe PTCh. Od 2017 roku jest członkiem KEJN. W 2018 roku został powołany na recenzenta Nagrody Premiera.  Autor ponad 200 prac (h indeks 32, liczba cytacji 2900) i współautor dwóch książek. Od 2011 roku kieruje Zespołem Fizykochemii Materiałów Węglowych na UMK w Toruniu. Interesuje się muzyką chłodnofalową, akwarystyką i trenuje karate (II dan karate – do Shotokan).